Územní studie

Klánovice, hlavní město Praha

2008

Císařka, hlavní město Praha

2008

Jesenice

2007

Mlékárna Nusle

2005

Komořany

2005

Jarov

2005

Cholupice

2006

Nové Dvory

2004

Lochkov

2004