Adresa společnosti

United Architect Studio, s.r.o.

Pod Vrstevnicí 494/8

140 00 Praha 4

 

Info kontakt

uas@atelieruas.cz 
tel: 731 153 047 

 

 

 

Telefonní seznam společnosti

Ing. Arch. Jaromír Myška - jednatel společnosti 

tel. 603 436 098 
e-mail: jaromir.myska@atelieruas.cz 

 

Radka Myšková - ředitelka společnosti 

tel. 603 475 812 
e-mail: radka.myskova@atelieruas.cz 

Ing. Martin Adámek - projektant 
tel. 736 680 356 
e-mail: martin.adamek@atelieruas.cz 

Ing. Arch. Martina Kodetová - projektant (v současné době na mateřské dovolené)
tel. 739 627 689 
e-mail: martina.kodetova@atelieruas.cz 

Ing. Arch. Jan Zahradník - projektant 
tel. 739 627 689
e-mail: jan.zahradnik@atelieruas.cz 

Zdeněk Kuník - projektant, vizualizace 
tel. 731 153 047 
e-mail: zdenek.kunik@atelieruas.cz 

David Schneider - projektant 
tel. 731 153 047 
e-mail: david.schneider@atelieruas.cz