Polyfunkční stavby

Malý poutník 
polyfunkční stavba
hlavní město Praha
2013

Nový Opatov
soubor polyfunkčních staveb
hlavní město Praha
2009

Poutník 
polyfunkční stavba
hlavní město Praha
2004