Studie

 • urbanistické studie

 • územní plány

 • podklady pro změnu územního plánu

 

Dokumentace

 • k územnímu řízení
 • ke stavebnímu řízení
 • pro výběr zhotovitele
 • prováděcí dokumentace

 

Veškerá projednávání s dotčenýmí orgány

 • územní řízení, územní souhlas

 • stavební povolení, ohlášení stavby

 • kolaudační souhlasy, vyjímky z odstupových vzdáleností

 

Poradenská činnost

 • příprava pro kolaudační řízení
 • zajištění případných odvolání proti územnímu či stavebnímu řízení apod.
 • Příprava kolaudace

Poradenská činnost