Architektonické studio 

bylo založeno v roce 1999. Společnost se zabývá veškerou projekční a inženýrskou činností, má 7 stálých zaměstnanců a v současné době je jediným vlastníkem Ing. Arch. Jaromír Myška, který je zároveň jednatelem.  

 

Identifikační údaje

United Architect Studio, s.r.o.

Pod Vrstevnicí 494/8

140 00 Praha 4

IČ: 25734695

DIČ: CZ25734695

Zapsaná dne 5.2.1999 v obchodním rejstříku KOS v Praze, oddíl C, vložka 65432

 

Autorizace

Ing. Arch. Jaromír Myška je autorizován Českou komorou architektů pod číslem 02 788